Roland Mooren verantwoordelijk voor fusie en overnamepraktijk (M&A)

Per 1 september is Roland Mooren verantwoordelijk voor de fusie- & overnamepraktijk (M&A) binnen Inter Actus. Hij heeft diverse M&A transacties succesvol afgerond. Als adviseur en bemiddelaar is hij vaak gevraagd om vastgelopen M&A trajecten weer op gang te krijgen. Zijn brede kennis, ervaring, interesse en drive komen goed van pas in de M&A praktijk, maar ook bij complexe ondernemingsvraagstukken van tactisch tot strategisch niveau.

– Passie voor M&A transacties: koop, verkoop of fusie van ondernemingen;
– Deal making, bij elkaar brengen van partijen met duidelijk doel voor ogen;
– Bepalen van strategie, interne en/of externe groei;
– Risico- en scenarioanalyses ter ondersteuning van strategische beslissingen;
– Maken van waarderingen, vaststellen van synergievoordelen en prijsbepaling;
– Ondersteuning bij investerings- en financieringsvraagstukken;
– Begeleiden en uitvoeren van onderhandelingen;
– Brede kennis op gebied van bedrijfseconomische en belastingvraagstukken, alsmede kennis van verslaglegging;
– Voorbereiden/beoordelen due diligence onderzoeken;
– Post deal planning: realisatie van de strategie en de business case;
– Scherp analytisch vermogen en scherpe onderhandelaar.

We kijken verder dan de M&A deal en zorgen dat het hele verhaal klopt!