Mazda Motor Nederland

Bedrijf: Mazda Motor Nederland Naam/functie: Martijn ten Brink, Managing Director Case(s): Verbetering financiële prestaties dealernetwerk Consultant Inter Actus: Klaas-Jan Klatten Martijn ten Brink: "Met hulp van Inter Actus startte Mazda Motor Nederland begin 2011 het project ‘Mazda acceleratie 2011’. Martijn ten Brink: “Aanleiding voor het project was de aankondiging van de nieuwste generatie Mazda’s, in combinatie met een verbeter- en versterkingstraject dat twee jaar geleden door ons is ingezet. In het kader hiervan waren we al op beperkte schaal met een aantal individuele dealers in gesprek over zaken als sales performance, rendement, management en after sales. Met het oog op een geheel nieuwe generatie producten die vanaf eind 2011 is geïntroduceerd, is echter gekozen voor een versnelde en vooral ook bredere aanpak om het gehele netwerk klaar te stomen voor de toekomst. Concreet houdt het project in dat Inter Actus sinds januari 2011 55 van onze dealers financieel en organisatorisch tegen het licht heeft gehouden. Aan de hand van een snelle inventarisatiemethodiek wordt in kort tijdsbestek duidelijk of stappen nodig zijn om prestaties op basis van het potentieel te verbeteren. Zowel op het organisatorische als op het financiële vlak, maken we gebruik van de brede expertise van Inter Actus. Zo concentreert de ene specialist binnen Inter Actus zich bijvoorbeeld op de inrichting van de financieel-administratieve processen bij de dealer, zodat de juiste managementinformatie wordt verkregen. Een andere consultant is op zijn beurt gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen op de werkvloer en coacht het management. Ook bewaakt een programmamanager vanuit Inter Actus de grote lijnen en de planning van het project.” “Soms voel je instinctmatig aan dat iets beter kan, maar kun je je vinger er niet op leggen”, besluit Ten Brink. “Door de samenwerking met Inter Actus is nu snel duidelijk geworden waar voor ons als importeur de risico’s liggen en vooral wat het verbeterpotentieel is. Ook biedt het project ons nieuwe inzichten in onze rol als importeur in het geheel. We weten nu waar de uitdagingen liggen en kunnen daar vol vertrouwen naar de toekomst mee aan de slag."