ATH Beheer B.V.

Case(s): Herstructurering financiering Consultant Inter Actus: Cees de Lang & Misha Ling Annelien ter Heerdt (directeur-eigenaar): "ATH is een -inmiddels tweede generatie- familiebedrijf dat door mijn vader met een gezonde dosis pioniersgeest en vooral op ‘fingerspitzengefühl’ werd geleid. Drie jaar geleden werd echter duidelijk dat het bedrijf, met de toenmalige diversiteit aan activiteiten, op de lange termijn onvoldoende rendabel zou zijn. Er moest dus dringend iets gebeuren. Via de bank kwamen we in contact met Inter Actus die, na gesprekken met alle betrokken directieleden te hebben gevoerd, de cijfers analyseerde. Naar aanleiding hiervan werd een stappenplan opgesteld. In een gefaseerd traject werd eerst het onroerend goed geherstructureerd (van 4 naar 2 locaties) en werden de vaste kosten teruggebracht. Vervolgens werd de administratie gecentraliseerd en onvoldoende renderende activiteiten werden beëindigd. Op basis van de nieuw ontstane bedrijfssituatie heeft Inter Actus een financieringsmemorandum opgesteld en de herfinancieringsbehoefte voorgelegd aan de betrokken financier. Het resultaat is dat we inmiddels weer met trots kunnen spreken van een financieel gezond bedrijf. Wij realiseren ons dat het de nodige integriteit en tact vergt om je als adviesbureau te mengen in een familiebedrijf. Die integriteit, maar ook hun betrokkenheid en gedegen contacten binnen de bankenwereld maken Inter Actus tot een betrouwbare en deskundige partner."