Klaas

Do you change before you have to? Hoe Klaas u kan helpen betere resultaten te realiseren

De uitspraak “change before you have to” werd lang geleden gedaan door Jack Welch, de voormalige CEO van General Electric. Welch spoorde met zijn uitspraak mensen aan te starten met ontwikkeling, in een periode dat dit nog geen noodzaak is. In mijn werkzaamheden (ik help organisaties en individuen betere resultaten te bereiken) herken ik de gedachte van Welch volledig.  In de praktijk blijkt het anticiperen op gebeurtenissen die nog komen gaan namelijk lastig. Wat maakt dit nou zo lastig?

Patronen en automatisch gedrag

Veel van ons gedrag voeren we onbewust uit. De Nederlandse onderzoeker Ab Dijksterhuis (2007) heeft onderzocht dat mensen tot wel 95% van hun gedrag onbewust uitvoeren. Dit gebeurt vanzelfsprekend met een reden; patronen en automatisch gedrag helpen ons om te gaan met de overvloed aan prikkels die op ons afkomen. Toch heeft dit menselijke kenmerk ook een groot nadeel; veel van de keuzes die je maakt maak je onbewust, en dit maakt het veranderen lastig. Om te kunnen veranderen moet je je immers eerst bewust worden van de keuzes die je maakt.

Van bewustwording naar ander gedrag

Iedereen die wel eens over ‘leren’ heeft nagedacht kent de route van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’ en weet dat hier ‘bewust onbekwaam’ en ‘bewust bekwaam’ tussen liggen. Om effectiever te worden is het dus noodzakelijk je bewust te worden van de effecten van je gedrag, zodat je bewuste keuzes kan maken in het inzetten van gedrag met een grotere effectiviteit. Deze bewustwording is voor individuen net zo relevant als voor teams en organisaties. Ook in (management)teams en organisaties ontstaan in de loop der tijd ineffectieve patronen die de resultaten nadelig beïnvloeden.

Betere resultaten in organisaties

Veel organisaties ervaren druk bij het realiseren van goede resultaten. Om deze te verbeteren, wordt in veel gevallen de druk op de medewerkers verhoogd, en worden nieuwe activiteiten opgestart. Het effect van de verhoogde druk is in veel gevallen beperkt; de medewerkers zijn meestal al eerder geconfronteerd met deze reactie op achterblijvende resultaten en hebben geleerd dat “deze bui ook wel weer overdrijft”. Het initiëren van nieuwe activiteiten levert vaak ook teleurstellende resultaten op. Dit komt doordat deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de bestaande organisatie waarvan de patronen en cultuur nou juist de oorzaak zijn de tegenvallende resultaten.

Betere resultaten als individu

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een ‘beter versie van zichzelf’ binnen bereik heeft. Helaas staan weinig mensen zichzelf toe hun volledige potentieel te benutten, doordat ze zich laten leiden door patronen, belemmerende overtuigingen en zich niet bewust zijn van de effecten van hun gedrag. Helaas zijn ze zich veelal ook niet bewust van hun eigen aandeel in de door hen als onprettig ervaren omstandigheden.

Anticiperen

Veel organisaties en individuen beginnen pas met nadenken over de oorzaak van de door hen ervaren belemmeringen nadat ze hier al langer ‘pijn door ervaren’.  In dit stadium is ontwikkeling geen kwestie meer van anticiperen, maar veel meer een kwestie van overleven. In deze omstandigheden is het verandervermogen van individuen en organisaties echter al dermate beïnvloed, dat veranderen veel meer tijd en energie kost dan nodig is.

Hoe Klaas u kan helpen betere resultaten te realiseren

Klaas zijn werkterrein is organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Zijn aanpak helpt individuen en organisaties betere resultaten te bereiken door ineffectieve patronen zichtbaar te maken, ter discussie te stellen en te veranderen. Deze patronen zijn onbewust ontwikkeld en drukken een negatieve stempel op de effectiviteit van de organisatie of persoon.

Klaas voert zijn werkzaamheden vanuit bedrijfskundig en psychologisch perspectief uit, en combineert daarmee ‘harde’ en ‘zachte’ organisatieaspecten. Iedereen, en iedere organisatie, kan betere resultaten bereiken indien deze openstaat voor ontwikkeling op identiteitsniveau. Als deze ontwikkeling wordt gestart in een periode waarin er nog geen noodzaak is, is de kans op betere resultaten het grootst omdat het verandervermogen in gunstige omstandigheden het grootst is.

Maak vrijblijvend een afspraak met Klaas om te inventariseren welke bijdrage hij kan leveren aan uw persoonlijke groei, of ontwikkeling van uw organisatie of volg het blog van Klaas.