(Credit) Risk Management

Direct contact

Bij het verstrekken van leningen voor de aanschaf van onroerend goed, een leaseauto, equipment of andere (bedrijfs)middelen, is het belangrijk dat u doelmatig inzicht heeft in de financiële positie van (potentiële) afnemers.

Inter Actus levert expertise in klantspecifieke kredietdossiers, maar helpt ook bij het ontwikkelen en implementeren van kredietbeleid en -strategieën om de klantconversie te maximaliseren en verliezen zoveel mogelijk te beperken. We identificeren eventuele problemen en bieden besluitvormingsinstrumenten en tools(*) om het kredietacceptatieproces te verbeteren en te versnellen. Ook adviseren we over bedrijfsrisicobeleid en functioneel functioneren, en brengen we processen en controles in de levenscyclus van de klant tot stand die zorgen voor een superieure klantbeleving. Uiteraard binnen de toepasselijke wet- en regelgeving. Tot slot zorgen we er ook na afloop vanhet acceptatieproces voor dat uw debiteurensaldo zo laag mogelijk blijft.

Om productspecificaties en risicostrategieën te definiëren die klantwaarde én optimale bedrijfswinst opleveren, werken we samen met interne belanghebbenden (Sales, Operations, Finance en ICT) en met externe leveranciers.

(*)Voorbeelden van besluitvormingsinstrumenten en acceptatietools zijn o.a.:

  • Het creëren van een krediet rating model op basis van risicotolerantie en winstgevendheid;
  • Het opzetten van een verwachte verlies reporting tool;
  • Ontwikkeling van parameters voor kredietrisico.

Corporate recovery