Compliancy

Direct contact

Contract Management

Inter Actus regelt samen met u dat afspraken met uw leveranciers helder, transparant en makkelijk te raadplegen en te controleren zijn (bijvoorbeeld voor eventuele Price en Service Level Agreements). We toetsen conceptovereenkomsten, maar helpen u ook met een raamwerk voor een adequaat Contract Management-beleid gedurende de looptijd van contracten. Maar met alleen goede systemen en een beleid bent u er nog niet. Daarom creëren wij indien nodig ook bewustwording binnen uw organisatie.

Interne Audits

Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang dat u allerlei zaken rondom het naleven van wet- en regelgeving goed op orde heeft. Wij beoordelen of naleving van wettelijke eisen en normen in uw bedrijfsvoering afdoende verankerd is. Ook controleren we op het al dan niet actueel/volledig zijn van werkinstructies, procedureomschrijvingen en registraties. Bovendien toetsen we aan de hand van interviews met werknemers in hoeverre zij op de hoogte zijn van de geldende werkprocedures.

Corporate recovery