Direct contact

Corporate recovery

Toenemende concurrentie, oplopende verliezen, banken die overgaan tot intensief of bijzonder beheer. Maar ook een noodzakelijke afslanking van het bedrijf in het belang van een overname, fusie of doorstart. Ondernemingen hebben met veel interne factoren en omgevingsfactoren te maken. Soms leidt deze dynamiek tot een escalatie of dreigende escalatie, met bedreiging van het voortbestaan van de onderneming tot gevolg. In dergelijke situaties is tijd een essentiële factor.

Inter Actus adviseert, begeleidt en ondersteunt bedrijven bij reorganisaties. Blijkt daarbij echter sprake te zijn van acute continuïteitsbedreiging, dan kan crisismanagement worden ingezet om financiële en reputatieschade zoveel mogelijk te beperken. En wordt tenslotte onverhoopt toch duidelijk dat een reorganisatie of doorstart niet mogelijk is, dan helpen wij u om bij een eventueel faillissement de risico’s voor uzelf en derden zoveel mogelijk te beperken.

Inter Actus begrijpt welke impact ingrijpende maatregelen binnen uw bedrijf hebben op u als ondernemer, maar ook als persoon. Daarom werken wij met de benodigde integriteit en zorgvuldigheid, en in nauwe samenwerking met de betrokken directie, managers en eventuele toezichthouders.