Ondernemingswaardering

Direct contact

Waarde creatie – Value based management

Als u, als ondernemer, het beste uit uw onderneming wilt halen, is een waardering van uw onderneming een belangrijke tool bij het creëren van (meer)waarde. Het sturen op waardebepalende factoren, de zogenaamde value drivers, helpt u om de waarde van uw onderneming te vergroten. Inter Actus ondersteunt u bij het vinden van deze value drivers en bepaalt met u het verbeterpotentieel op basis van deze value drivers. Inter Actus helpt u de juiste inzichten te verkrijgen, om hier dagelijks op te kunnen sturen.

Waardering ten behoeve van (ver)koop

Uiteraard komt een bedrijfswaardering ook aan de orde bij een mogelijke overdracht van uw onderneming in het geval van een fusie, bedrijfsovername, -opvolging of splitsing. Een goed onderbouwde waardebepaling is essentieel bij bedrijfsovername of –verkoop.
Door de subjectiviteit van een waardebepaling zal de waardering van de koper en die van de verkoper vaak (fors) uiteen liggen. Een goed onderbouwde waardebepaling, die verder gaat dan alleen het beoordelen van de toekomstige kasstromen, vormt dan een goede basis voor het onderhandelingsproces. Immers, waarde en prijs liggen vaak (fors) uiteen, wat betekent dat de waardering enkel een vertrekpunt én een nuttige ‘tool’ is, maar nog geen (ver)koopprijs garandeert.

Daarnaast voert Inter Actus ook waardebepalingen uit ten behoeve van:
•  Werknemersparticipaties;
•  Uitgifte van (nieuwe) aandelen aan nieuwe of bestaande aandeelhouders;
•  Conflictsituaties tussen aandeelhouders, waarin een second opinion of een onafhankelijk – al dan niet
bindend – oordeel nodig is;
•  Andere conflictsituaties tussen stakeholders (bijvoorbeeld financiers, verhuurders, samenwerkers of
medewerkers) waarin de schade van geschillen berekend dient te worden;
•  Verdeling van boedels (erfenis, echtscheiding) waarin zich (aandelen in) een onderneming bevind(t)(en)
•  Inter Actus voert, desgewenst, second opinions uit in reeds uitgevoerde waardebepalingen.

Onze werkwijze bij een waardebepaling

Inter Actus voert waardebepalingen uit voor uiteenlopende branches. Bij de intake wordt het doel van de waardebepaling samen met u inzichtelijk gemaakt. In het vervolgtraject vindt een analyse van de onderneming plaats, waarbij gekeken wordt naar de organisatie, de marktontwikkelingen en –positionering/strategie, de financials (value drivers). Vervolgens wordt door Inter Actus, met behulp van de ‘discounted cash flow’ methode, de waardering uitgevoerd. Deze waardering wordt, afhankelijk van uw wensen, aan u gepresenteerd en in een inzichtelijk uitgebreid of juist beknopt rapport samengevat.

Corporate finance