Her-financieringen

Direct contact

De meeste ondernemingen maken gebruik van externe financiering. Voorbeelden hiervan zijn: werkkapitaalfinanciering, objectfinanciering (leasing, garantieverstrekking, onroerend goed) en factoring. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de financieringsbehoefte verandert, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten, al dan niet via overname of fusie. In dat geval wordt meestal deels een beroep gedaan op externe financiering(en). Ook zonder direct aanwijsbare oorzaak vraagt u zich misschien af of de bestaande financieringsstructuur nog passend is en/of de financieringscondities nog marktconform zijn.

Inter Actus is in staat uw financiering te beoordelen en u een optimaal advies te geven over de structurering van de (her)financiering. Inter Actus stelt samen met u een gedegen financieringsaanvraag op. Naast het financieringsaspect beoordeelt Inter Actus zowel de beheervoorwaarden als de prijsstelling van mogelijke financiers.

Inter Actus beschikt over een groot netwerk met contacten bij alle grote banken, andere financiƫle instellingen, participatiemaatschappijen en investeerders. Deze contacten zijn vaak de sleutel om de juiste (her)financiering te structureren. Mede hierdoor kan Inter Actus het proces van (her)financiering voor u bespoedigen.

Onze werkwijze bij (her)financiering
Inter Actus neemt u bij de hand bij het vinden van de financieringsvorm die aansluit op uw wensen. Daarbij werkt Inter Actus vanuit een open en kritische houding om de meest geschikte financiering voor u te vinden. Door de ruime ervaring die Inter Actus heeft op dit gebied kan zij u optimaal adviseren en inlichten over de mogelijkheden en obstakels. Gestelde eisen door financiers (onder andere zekerheden en borgstellingen), aflossingscapaciteit in combinatie met rentebetalingen en toekomstplannen worden daarbij niet uit het oog verloren.

Kortom, met Inter Actus als partner, vindt u de juiste (her)financiering.

Corporate finance