Fusies overnames splitsingen

Direct contact

Een bedrijfsovername of een fusie is een belangrijke stap voor u en uw onderneming, zowel wanneer u de kopende als verkopende partij bent. Hetzelfde geldt voor splitsingen, waarbij aandeelhouders uittreden of bedrijfsonderdelen worden opgesplitst.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin u als ondernemer nadenkt over een mogelijke verkoop van uw onderneming of juist de aankoop van een onderneming. U kunt bijvoorbeeld:
•  Nadenken over opvolging (op termijn);
•  Op zoek zijn naar een andere of nieuwe uitdaging;
•  In actie moeten komen, al dan niet gedreven door strategische noodzaak in de sector/bedrijfskolom;
•  Bewust bezig willen zijn met de waarde creatie binnen uw bedrijf (value based management);
•  Uw bedrijf (op termijn) ‘verkoop klaar’ willen maken.

Inter Actus adviseert, begeleidt en ondersteunt u als ondernemer in het totale traject van verkoop en aankoop. Hieronder worden de fases geschetst, vanuit het perspectief van de verkoper. Dit totale traject kan, versimpeld, in drie fases worden opgedeeld:
•  Voorbereiding

  • Verkoop klaar maken van uw onderneming;
  • Het bepalen van de waarde van uw onderneming;
  • Het opstellen van een informatiememorandum van uw onderneming.

•  Transactie

  • Strategiebepaling;
  • Marktinventarisatie (kopers zoeken en benaderen);
  • Kennismaking potentiële kopers;
  • Intentie (overeenkomst);
  • Onderhandelingen.

•  Effectuering

  • Onderzoek ((vendor) due diligence);
  • Overeenkomst (koop-verkoop).

•  Post-transactie

  • Implementatie;
  • Evaluatie ten behoeve van (bij)sturing.

Soortgelijke elementen komen ook aan bod wanneer u de kopende partij bent. Als koper is het echter belangrijk op voorhand duidelijk te bepalen waar u naar op zoek bent en wat uw wensen en eisen zijn. Ook hierbij kunnen wij u van A tot Z begeleiden.

Onze werkwijze bij een fusie, bedrijfsovername, -opvolging of splitsing
Voorafgaand aan een traject gaat Inter Actus altijd met u in gesprek om tot de juiste inrichting van het verkoopproces te komen. Daarbij komen ook persoonlijke aspecten aan de orde en zal Inter Actus zoeken naar een balans tussen ratio en emotie. In de begeleiding bij een fusie of bedrijfsovername garandeert Inter Actus het beste resultaat voor u en uw onderneming.

Corporate finance