Direct contact

Corporate finance

Werkwijze

Met gevoel voor mensen en een procesmatige aanpak begeleidt Inter Actus ondernemers bij fusies, overnames, bedrijfsopvolging en splitsingen.
Zaken als (her)financiering en ondernemingswaarderingen komen hierbij vanzelfsprekend aan de orde. In haar aanpak streeft Inter Actus naar passende oplossingen voor de lange(re) termijn met daarbij zowel oog voor de belangen van de ondernemer als van de onderneming. Het grote netwerk dat Inter Actus heeft, zal u helpen de best passende partij te vinden, zoals kopers, verkopende ondernemers, banken, informal investors en investeringsmaatschappijen.

Inter Actus heeft de juiste competenties in huis voor een succesvolle begeleiding van fusies en overnames.

Ingrediënten – toegevoegde waarde

• Ruim 25 jaar ervaring in de begeleiding van fusies en overnames in het MKB;
• Een positief kritische werkhouding naar zowel de klant als zichzelf;
• Een groot netwerk van relaties, wat zal helpen om uw doelen te realiseren;
• Een persoonlijke aanpak met korte lijnen (no nonsens mentaliteit);
• Transparante werkwijze met duidelijke uitleg/toelichting aan de klant;
• Gespecialiseerd waardeerder (business valuator) voor het opstellen van scherpe bedrijfsanalyses en professionele waardering(srapportages).

Werkgebied

Inter Actus richt zich daarbij hoofdzakelijk op het Nederlandse MKB.

Bent u op zoek naar expertise en persoonlijke begeleiding die leidt tot een succesvolle transactie? Inter Actus beschikt over de specialisten en het netwerk om ieder traject glansrijk te voltooien.