Strategisch advies

Direct contact

Succesvol ondernemen begint met een duidelijke strategie. Sluit uw huidige strategie wel aan bij de marktomstandigheden, of wordt het tijd om uw strategische doelen opnieuw te beoordelen? Juist nu is het essentieel om de juiste strategische keuzes te maken. Als ondernemer dient u zich constant te onderscheiden. Zo hoeft u de concurrentie niet alleen op prijs aan te gaan. De strategie moet hierin voorzien. Als ondernemer kunt u daarop sturen.

De ervaring leert dat de strategie vaak niet breed in de organisatie is verankerd. Dit heeft te maken met tekortkomingen van implementatie en communicatie. Hierdoor is de kans klein dat de strategische doelstellingen worden gerealiseerd. Draagvlak van alle stakeholders is essentieel om veranderingen en doelen te realiseren. Veranderbereidheid en verandervermogen zijn onmisbare componenten van de ondernemingsstrategie. Inter Actus ondersteunt u niet alleen bij het opstellen van het strategisch plan, maar werkt samen met u aan de implementatie van de strategische keuzes.

Niet alleen groei, maar ook consolidatie kan een strategische keuze zijn. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het groei-paradigma niet altijd het beste is. Inter Actus adviseert ondernemingen uit de overtuiging dat zeker nu een duidelijke strategie noodzakelijk is om het verschil te maken. Inter Actus helpt u om ‘out of the box’ te denken en de resultaten inzichtelijk te maken voor alle stakeholders.

Business management