Rendementsverbetering

Direct contact

Veel ondernemers hebben hun financiële administratie goed op orde maar lukt het niet om deze informatie optimaal om te zetten in goede stuurinformatie. Deze is noodzakelijk om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat en om tijdig bij te kunnen sturen, een betere marge te genereren en kostenbesparende maatregelen te nemen. Bovendien kijken veel ondernemers bij het aansturen van hun onderneming vooral naar de omzet- en kostenkant terwijl de gezondheid van hun bedrijf juist sterk afhangt van de brutowinst.

Door focus op de juiste processen, werkzaamheden of producten en door meer efficiency en slimme besparingen kan de winstgevendheid sterk worden verbeterd. Wij geven de ondernemer handvatten om na te denken over waar het probleem kan zitten. Als er afwijkingen zijn in bijvoorbeeld de brutomarge per product, ligt dat dan aan een verkeerde inkoop, een teruggelopen verkoop of een verkeerde boeking? Het is een wisselwerking waarbij Inter Actus u tijdens het gehele proces begeleidt en u van bruikbare adviezen voorziet. Daar zit onze toegevoegde waarde.

Organisatorische factoren zoals structuur, gewoontes en personeel spelen een belangrijke rol bij de mate waarin een rendementsverbetering succesvol kan zijn. Daarom wordt daar door Inter Actus ook veel aandacht besteed. Meer over deze veranderaanpak van Klaas-Jan Klatten kun je lezen op onze pagina over Organisatie- ontwikkeling en verandering.

Business management