Bedrijfsscan plus

Direct contact

De BedrijfsscanPlus is ontwikkeld om ondernemers van gezonde bedrijven opmerkzaam te maken op verbetermogelijkheden in hun onderneming. Als het ‘goed gaat’ met een onderneming lijkt er in eerste instantie geen aanleiding te zijn een scan uit te laten voeren. Toch is dit juist wat wij u adviseren, en wel om een aantal redenen.
Vandaag de dag verandert de omgeving dermate snel dat het de grondhouding van een ondernemer moet zijn te ‘anticiperen’ in plaats van te ‘reageren’. Een gezond bedrijf heeft het voordeel dat er geen druk is om zaken te veranderen. Dit is dan ook de ideale uitgangssituatie om verbetermaatregelen door te voeren. Daarnaast betekent het feit dat het ‘goed gaat’ niet, dat het niet ‘nog beter’ kan gaan.

Doel van de bedrijfsscan

Juist voor gezonde bedrijven heeft Inter Actus de BedrijfsscanPlus ontwikkeld. Het doel van de BedrijfsscanPlus is om vanuit een positief kritisch oogpunt de verbetermogelijkheden van uw organisatie op financieel- en organisatorisch- gebied in kaart te brengen. Naar aanleiding van de scan zal Inter Actus haar bevindingen als praktische aanbevelingen presenteren en u desgewenst ondersteunen bij het implementeren van de veranderingen.

Inter Actus levert hierbij maatwerk en maakt dus geen gebruik van standaard modules of een algemene aanpak. Ieder bedrijf is immers uniek. Dit betekent dat de exacte invulling van de BedrijfsscanPlus door de onderneming in samenspraak met een van onze consultants wordt bepaald. Deze scan levert dan ook toegevoegde waarde voor elke onderneming.

Business management