Persoonlijke ontwikkeling

Direct contact

door Klaas-Jan Klatten

Persoonlijke Ontwikkeling van individuen.
In de loop van je leven ontwikkel je onbewust patronen in je manier van werken en overtuigingen die je gedachten onbewust beinvloeden. Door veranderende omstandigheden op je werk, of privé, merk je soms dat je aloude manier van werken niet meer voldoet om je toekomstige ambities te realiseren. In deze situaties kan ik helpen je ‘verborgen potentieel’ zichtbaar te maken door met elkaar in gesprek te gaan over je ambities en de (onbewuste keuzes) die je maakt om deze te realiseren.
Afhankelijk van jouw ambities en vertrekpunt maken we een inschatting van de doorlooptijd van het persoonlijke ontwikkeltraject en bepalen we de doelstellingen. In de praktijk betekent dit een samenwerking van tussen de drie en twaalf maanden waarin we periodiek (tussen de drie en zes weken) samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen.

Identiteisniveau in plaats van gedragsniveau
Om een blijvende ontwikkeling te realiseren richt het ontwikkeltraject zich op identiteitsniveau. Op identiteitsniveau wordt namelijk bepaald welk gedrag iemand inzet door attitudes, overtuigingen en intenties. Om je aan te moedigen te experimenteren met ‘nieuw gedrag’ wordt ieder gesprek opgevolgd door ‘huiswerk’ in de vorm van een reflectieverslag en een concrete opdracht die in het verlengde ligt van de ontwikkeldoelstelling.

In de loop der jaren heb ik met met tientallen professionals, managers en leidinggevenden (van accountmanagers tot en met captains-of-industry) samengewerkt aan ontwikkeling van hun persoonlijke effectiviteit. Doordat de aanpak gericht is op identiteitsniveau (en niet op gedragsniveau zoals bij trainen) is het rendement hoog en kunnen in relatief korte tijd aansprekende resultaten worden behaald.

Over Klaas-Jan Klatten

Klaas-Jan heeft veel ervaring met ontwikkelen van organisaties en individuen. De combinatie van zijn studies bedrijfskunde en psychologie maakt het mogelijk organisatie- en persoonlijke doelstellingen te realiseren door bewust te sturen op veranderbereidheid en ontwikkeling van medewerkers. Dit vergroot de kans op een succesvol ontwikkeltraject aanzienlijk.

Business Development