Managen van organisatieverandering

Direct contact

door Klaas-Jan Klatten

Het managen van organisatieverandering vraagt om bijzondere competenties. Om een organisatieverandering te laten slagen moet je als manager:

  1. Over de juiste  vaardigheden en attitude beschikken om een verandering te kunnen aansturen.
  2. Verstand hebben van sociaal-psychologische wetmatigheden die bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties een bepalende rol spelen.

Veranderingen in organisaties vragen om medewerkers en leidinggevenden die mee-veranderen. Mensen houden van nature echter bij voorkeur (onbewust) vast aan hun gedragspatronen. Hier ontstaat de tegenstrijdigheid tussen het ambiëren van verandering, en het persoonlijk niet ‘willen’ veranderen.

ad 1. Beschikken over de juiste vaardigheden en attitude. 
Wie sturing wil geven aan organisatieverandering zal:

  1. Zelf soepel moeten kunnen variëren in het inzetten van gedrag.
  2. Zich bewust moeten zijn van de effecten van zijn/haar gedrag.
  3. Gedrag bewust moeten inzetten.

ad 2. Verstand hebben van sociaal-psychologische wetmatigheden.
Organisatieverandering wordt veelal als rationeel proces aangestuurd. Vaak wordt geprobeerd door het duidelijk uitleggen van de nieuwe visie, doelstellingen en andere wapenfeiten de medewerkers te commiteren aan de organisatieverandering. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat mensen veranderingen in het geheel niet rationeel benaderen. Managers moeten daarom nadrukkelijk sturen op de irrationele aspecten die bij organisatieverandering spelen. Helaas gebeurt dit bijna nooit; het is dan ook niet vreemd dat veel organisatieveranderingen mislukken.

Bij het begeleiden van organisatieveranderingen help ik het management van een organisatie deze irrationele aspecten mee te nemen in het veranderproces met betere resultaten tot gevolg.

Over Klaas-Jan Klatten

Klaas-Jan heeft veel ervaring met ontwikkelen van organisaties en individuen. De combinatie van zijn studies bedrijfskunde en psychologie maakt het mogelijk organisatiedoelstellingen te realiseren door bewust te sturen op veranderbereidheid van medewerkers. Dit vergroot de kans op een succesvol verandertraject aanzienlijk ten opzichte van de klassieke,op ratio gebaseerde, aanpak van veranderingen.

Business Development