Business development

Direct contact

Het begeleiden van organisaties op het gebied van resultaatverbetering, groei en waarde creatie vraagt om een mindset die gericht is op groei. Veel van de activiteiten die ik eerder heb toegelicht maken deel uit van op ‘business development’ gerichte begeleiding. Aanvullend kan competentieontwikkeling door training en coaching worden ingezet om sneller tot de gewenste resultaten te komen.

Maatwerk

Voor al mijn werkzaamheden geldt dat deze ‘op maat’ worden samengesteld voor de organisatie. Vanzelfsprekend heb ik in de loop der jaren een bepaalde aanpak ontwikkeld, de invulling hiervan verschilt per opdracht. Er bestaat namelijk geen uniforme beste aanpak. Er bestaat wel een aanpak die het best aansluit bij uw organisatie.

 

Business Development