Direct contact

Onze ervaring in de retailbranche

Binnen Inter Actus is de Retail een specialisme. Onze toegevoegde waarde is gelegen in het in beeld brengen van de verbetermogelijklijkheden die binnen een organisatie ontstaan, en vervolgens meewerken aan het realiseren van het verbeterpotentieel. In hoofdlijnen doorlopen wij hierbij de volgende stappen:

1. Analyse huidige situatie vanuit financieel perspectief.
2. Vaststellen verbetermogelijkheden op basis van ambities en best practices.
3. Opstellen strategie (plan) om de verbetermogelijkheden te realiseren.
4. Uitvoeren cultuurdiagnose, en vaststellen ideale cultuur.
5. Ontwikkelen van gedrag dat nodig is de verbetermogelijkheden te realiseren.
6. Implementatie veranderingen.

Voorbeelden van opdrachtgevers in de retail zijn:

  • De Mandemakers Groep (DMG)
  • Bruynzeel Keukens B.V.
  • ‘T Verswarenhuys Franchise B.V.
  • Tango Business B.V.

Onze werkwijze

De Integrale Aanpak van Inter Actus staat garant voor een juiste match tussen de organisatiedoelen en de financiële en organisatorische structuur / randvoorwaarden. Juist door de evenwichtige ontwikkeling van beide organisatieperspectieven wordt een duurzame resultaatsverbetering gerealiseerd.

Specifieke ondersteuning

De trends en ontwikkelingen binnen de retail vragen om specifieke ondersteuning.
Klanten uit de retail schakelen Inter Actus onder andere in als er vraag is naar de volgende diensten:

• Het voeren van bankonderhandelingen.
• Ondersteuning bij beantwoorden strategische vraagstukken met betrekking
tot de financiële- en organisatorische structuur.
• Investeringsbeoordelingen en investeringsrisico analyses.
• Organisatieontwikkeling.
• Strategie implementatie.
• Netwerkberekeningen.
• Opstellen managementinformatie overzichten (MRPlus).
• Balansmanagement.
• Uitvoeren reorganisaties.
Bent u eigenaar van een onderneming in de retail-sector en ziet u deze branche graag eens vanuit een ander perspectief? De consultants van Inter Actus staan voor u klaar.