Direct contact

Onze ervaring bij de Overheid

Iedere organisatie is gebaat bij kostenbesparing, efficiencyverbetering en een duidelijke koersbepaling. Voor decentrale overheidsorganisaties geldt echter in het bijzonder dat de kosten en kwaliteit van dienstverlening goed met elkaar afgestemd moeten zijn. Decentrale overheden anticiperen hierop door een aantal ontwikkelingen in te zetten. Samenwerking met ketenpartners speelt een centrale rol, maar ook een integrale bedrijfsvoering is belangrijk voor succes. Dit resulteert namelijk in kostenbesparing en slagvaardig optreden. Inter Actus heeft in zowel de private als publieke sector ervaring in het begeleiden van samenwerkingsverbanden.
Daarnaast steunt Inter Actus leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten door coaching en/of (groeps)training. Vertrekpunt is altijd een gedragsprofielanalyse om de ontwikkelbehoefte te objectiveren en te duiden.

Wilt u klankborden met één van de specialisten van Inter Actus? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.