Hoveniersbedrijf Jansen

Naam/functie: Peter Jansen, directeur-eigenaar

Bedrijf: Hoveniersbedrijf Jansen

Aantal medewerkers: 20

Activiteit:
Het ten behoeve van particulieren ontwerpen en realiseren van hoveniers-projecten tot € 200.000,-. Het bedrijf werd in 2005 uitgeroepen tot ‘Hoveniersbedrijf van het Jaar’.

Case(s):
Het voeren van de bedrijfsadministratie. Begeleiding bij omzetting eenmanszaak naar holding met werkmaatschappij. Begeleiding bij bedrijfsopvolging.

Consultant Inter Actus: Ad Takx

Peter Jansen: "Op 1 april 1989 ben ik mijn bedrijf gestart. Al bij het opstellen van het ondernemersplan gaf Inter Actus nuttige tips en adviezen op financieel en bedrijfseconomisch gebied. Sinds die tijd voert Inter Actus de administratie, maakt jaarrekeningen op en verzorgt de fiscale belastingaangiften. Ook is onder begeleiding van Inter Actus de eenmanszaak tussentijds omgezet in een holding met werkmaatschappij, en zijn er onlangs concrete stappen gezet inzake de bedrijfsopvolging. Met de maandelijkse rapportages van Inter Actus heb ik snel en doelmatig inzicht in de financiële status van mijn bedrijf. De rapportages gaan bovendien steevast vergezeld van bruikbare adviezen en aanbevelingen ten aanzien van mijn financiële bedrijfsvoering. De werkwijze van Inter Actus zorgt ervoor dat ik me als ondernemer maximaal kan concentreren op wat ik het liefste doe, namelijk het binnenhalen van nieuwe klanten en het ontwerpen van mooie tuinen."