Bouwnijverheid

Door lage investeringsbereidheid blijft de bouwsector onder druk staan. Zolang er nog onduidelijkheid bestaat over woningbouw, utiliteitsbouw en het overschot van bedrijfs- en kantoorruimte, is het belangrijk om in te spelen op de veranderende vraag in de markt. Zo liggen er duidelijk kansen in het creëren van woonruimte voor studenten en, gezien de vergrijzing, ook voor senioren. Door tegelijkertijd te werken aan flexibiliteit in de organisatie kan er efficiënt gebruik gemaakt worden van de beschikbare productiecapaciteit.

Bent u ondernemer in de bouwnijverheid en heeft u vragen over nieuwe samenwerkingsverbanden in een veranderende markt? Inter Actus denkt graag met u mee.