Branche ervaringen

Leisure

In de leisure-sector is het creëren van continuïteit een uitdaging. Lees meer

Transportsector

In de transportsector biedt u toegevoegde waarde in de vorm van service en total cost of ownership. Lees meer

Groothandel

In een dynamische branche als de groothandel is het beschikken over actuele managementinformatie onontbeerlijk. Lees meer

Ondernemingen in het groen

Bedrijven en (overheids)instellingen zien steeds meer de voordelen van een groene werk- en leefomgeving. Lees meer

Bouwnijverheid

Door lage investeringsbereidheid blijft de bouwsector onder druk staan.
Lees meer

Tuinbouw

De tuinbouwsector heeft het zwaar te verduren. Afzetstagnering is hiervan de belangrijkste oorzaak. Lees meer

Retail

Innovatie in de retailsector is van groot belang om de kritische consument aan te blijven trekken. Lees meer

IT

De informatietechnologie-sector gedijt bij innovatie en het sturen op waarde (value for money). Lees meer

Automotive

De trends en ontwikkelingen binnen de automotive industrie vragen om specifieke ondersteuning. Lees meer

Overheid

Iedere organisatie is gebaat bij kostenbesparing, efficiencyverbetering en een duidelijke koersbepaling. Lees meer